สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

welcome

บริการขอใบอนุญาต จับฉลาก ชิงโชค
บริษัท ลัคกี้ เฟิสท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
ให้บริการ ขอใบอนุญาต จับรางวัลชิงโชค , จับฉลากชิงโชค 
ใบอนุญาตทำงาน   สะดวก , รวดเร็ว
 ติดต่อ   081-551-3138  


ก่กร่ิรงร่เ


กด


ข้อมูล

    

    * งานบริการของบริษัทฯ                                                       

          ให้คำปรึกษา ให้บริการ เป็นผู้แทน ขอรับใบอนุญาตจัดให้มีรายการแถมพกฯ

               หรือรางวัลเสี่ยงโชค

          -    บริการ กล่องรับชิ้นส่วน ตู้ไปรษณีย์ ระบบ SMS และการโพสบนสื่อ Social                                 และรูปแบบ ต่างๆ

         -    บริการจัดหาสิ่งของรางวัลในกลุ่ม แพ็คเกจ ทัวร์ , ห้องพักรีสอร์ท , ทองคำ , บัตรกำนัล

                โทรศัพท์มือถือ , สมาร์ทโฟน , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ็ค และสินค้าไอทีในราคาพิเศษ

          -    บริการจัดทำสื่อโฆษณา ทั้งทีวี วิทยุ สื่อออนไลน์ รวมถึงการโปรโมตผ่านระบบ SMS 

               ตามงบประมาณและแผนการตลาดของท่าน

         -    บริการขอใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างชาติ นักแสดง นักดนตรี นักกีฬา

              ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

         -    บริการขอใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง เครื่องไฟฟ้า ใบอนุญาตจัดการแสดง

              สำหรับกิจกรรมต่างๆ  ดนตรี คอนเสิร์ต งานอีเว้นท์ข้อมูล2

   

     * ขั้นตอนการบริการ

             1  กำหนดวิธีการเล่น

             2  กำหนดวันที่เริ่มรายการ /  วันสิ้นสุดรายการ / จำนวนครั้งจับรางวัล / วันเวลา และสถานที่จับรางวัล

             3  ผู้ว่าจ้าง  ส่งข้อมูลมาที่บริษัทฯ   Email -  info@luckyfirst.co.th

             4  ทางบริษัทฯ จัดทำใบเสนอราคา ( ราคาขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการจัดรายการนั้นๆ ) 

                 กลับไปเพื่อ พิจารณา

             5  ผู้ว่าจ้างจัดทำใบยืนยันการบริการ ( P/0 ) พร้อมส่งเมล กลับมาที่  Email - info@luckyfirst.co.th

             6  ทางบริษัทฯ ดำเนินการด้านเอกสาร , บันทึกถ้อยคำรายละเอียดวิธิการเล่น ตามข้อมูลของผู้ว่าจ้าง

                 แล้วส่งให้ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ ทางบริษัทไปรับเอกสารจากผู้ว่าจ้าง

             7   ทางบริษัทฯ  ดำเนินการยื่นเอกสารกับทางราชการ ใช้เวลาทำการขออนุญาตจากทางราชการ  

                 ประมาณ (15 วัน ทำการ)                         

             8  ทางบริษัทฯ จัดส่งเอกสารขออนุญาต จากทางราชการ พร้อมวางใบแจ้งหนี้


ข้อมูล3

 

           บริษัท ลัคกี้ เฟิส์ท ( ประเทศไทย ) จำกัด ดำเนินการโดย

              ผู้ชำนาญการขออนุญาต ติดต่อหน่วยงานราชการ

                        ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

           มากว่า 20 ปี เราพร้อมทำงานให้ท่านด้วยความถูกต้อง

                                 สะดวก และรวดเร็ว