สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

9 YEARS Anniversary จับจริง แจกจริง

9 YEARS Anniversary จับจริง แจกจริง

9 YEARS Anniversary จับจริง แจกจริง

  เพียงท่านซื้อสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านประเภท คิ้ว จมูกบันได กรุยเชิง ทุกแบบ ที่เป็นสินค้าในเครือ  บริษัท เจเอ็มบี เดคคอร์เรชั่น จำกัด ได้แก่แบรนด์  CACTUS/ TOPAZ / ACACIA  ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

ซื้อสินค้า ครบทุกๆ 500 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ นำใบเสร็จไปแลกคูปองที่แคชเชียร์หรือจุดที่ทางร้านกำหนด ( **กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัล**)

 เขียน ชื่อ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ ของลูกค้า และใส่ชื่อพนักงานขายของร้านค้าที่ร่วมรายการ ให้ครบถ้วนชัดเจนลงบนคูปอง แล้วนำมาหย่อนที่กล่องรับคูปองที่จัดไว้

 **ของรางวัล**

 รางวัลที่ 1   สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท  จำนวน  1 รางวัล มูลค่ารางวัล  ละ 20,000 บาท

 รางวัลที่ 2   สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน  1 รางวัล มูลค่ารางวัล  ละ 10,000 บาท

 รางวัลที่ 3   สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน  2 รางวัล มูลค่ารางวัล ละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

 **ระยะเวลาในการจับรางวัล**

 รอบที่ 1. สะสมคูปอง ตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม 2559 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2559    (กำหนดจับของรางวัล    05 เมษายน 2559)

 รอบที่ 2. สะสมคูปอง ตั้งแต่ วันที่  1 เมษายน 2559 ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2559   (กำหนดจับของรางวัล    05 กรกฎาคม 2559)

 รอบที่ 3. สะสมคูปอง ตั้งแต่ วันที่  1 กรกฎาคม 2559 ไปจนถึง 30 กันยายน 2559 (กำหนดจับของรางวัล   05 ตุลาคม   2559)

 รอบที่ 4. สะสมคูปอง ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2559 ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2559      (กำหนดจับของรางวัล  05 มกราคม 2560)   **พิเศษสุดๆ กับของรางวัลใหญ่ประจำปี**

 รับสิทธ์ลุ้นรางวัลใหญ่  เป็น  รถยนต์ TOYOTA   YARIS  รุ่น 1.2 J  มูลค่า  500,000  บาท  อีก  1  คัน

 สำหรับคูปองทุก ๆ ใบที่สะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559  ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2559 ทางบริษัทฯ จะจับรางวัลใหญ่สมนาคุณให้กับลูกค้า ภายในเดือน มกราคา  2560...

 **เงื่อนไขการจับรางวัลและขอรับของรางวัล**

 - ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ในคูปอง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานเพื่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง

 -ทางบริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อเพื่อแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ ในการขอรับรางวัล ตามรายละเอียดที่แจ้งในคูปอง หากเลยกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ภายใน 1 เดือน จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในรางวัลนั้น ๆ

- สำหรับคูปองชิงโชคที่มีรอยแก้ไข ตัวพิมพ์ดีด รอยแก้อื่นๆ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นของปลอมหรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

- รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้ นอกจากของรางวัลที่ บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 - รางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ทางผู้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล ตามที่กฎหมายกำหนด

 - ในกรณีที่มีผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น

 - พนักงานบริษัท เจ เอ็ม บี เดคคอร์เรชั่น จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน  พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 - การจับรางวัล ทางบริษัทฯ  จะรวบรวมคูปองของผู้ร่วมรายการจากทั่วประเทศ กำหนด วัน เวลาและสถานที่ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทำการจับรางวัล โดยมีสักขีพยานรับทราบ 

 - วัน เวลา และสถานที่ ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ทางบริษัทจะแจ้งลูกค้าให้ทราบ ผ่านทางร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง ก่อนดำเนินการ

- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทาง  www.cactus-jmb.com  และ www.facebook/cactus.jmb88

 

Tags :

view