สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Fly Me to Japan # 4

Fly Me to Japan # 4

Oishi Fly Me to Japan
โชค 2 ชั้นมันส์ถึงญี่ปุ่น ปีที่ 4 กับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ที่ร้านอาหารในเครือโออิชิ กรุ๊ป


โชคชั้นที่ 1

ส่วนลดทันที 15%*

• เมื่อมาตั้งแต่ 4 ท่าน/ใบเสร็จ (เฉพาะราคาผู้ใหญ่ปกติ) ที่ร้านโออิชิ แกรนด์, โออิชิ บุฟเฟต์, ชาบูชิ เเละนิกุยะ บาร์บีคิว บุฟเฟต์
• เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จไม่รวมค่าเครื่องดื่มและสินค้าโปรโมชั่น ที่ร้านโออิชิ ราเมน เเละ คาคาชิ

 

รับสิทธิ์ผ่อน 0%** 3 เดือน

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งเเต่ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด) ยกเว้น ร้าน คาคาชิโชคชั้นที่ 2 ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี***

แพ็กเก็จทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน รางวัลละ 2 ท่าน มูลค่า 170,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
รวมมูลค่า 1,700,000 บาท (ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล)

 

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
รับคะแนนสะสม ทุกการใช้จ่ายครบ 800 บาท / ใบเสร็จ 5X****
จำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 320 คะแนน/หมายเลขบัญชี/รายการ


1 มี.ค. - 30 เม.ย. 59


เงื่อนไขโชคชั้นที่ 1
*เงื่อนไขส่วนลด 15%

• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
• สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขการทำรายการผ่อนชำระ 0% ร้านอาหารในเครือโออิชิ กรุ๊ป
• สมาชิกบัตรสามารถทำรายการแบ่งจ่ายนาน 3 เดือน สำหรับยอดรับประทานอาหารตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ยกเว้นคาคาชิ
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและใบเสร็จไว้ตรวจฃสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด•ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด,บริษัทเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงื่อนไขโชคชั้นที่ 2
***เงื่อนไขการจับรางวัล
• จำกัดรับ 1 สิทธิ์ เมื่อมาตั้งแต่ 4 ท่าน/ใบเสร็จ (เฉพาะราคาผู้ใหญ่ปกติ) ที่ร้านโออิชิ แกรนด์ , โออิชิ บุฟเฟต์ , ชาบูชิ เเละนิกุยะบาร์บีคิว บุฟเฟต์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ หรือ จำกัดรับ 1 สิทธิ์ เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จไม่รวมค่าเครื่องดื่มและสินค้าโปรโมชั่น ที่ร้านโออิชิ ราเมน เเละ คาคาชิ ทุกสาขาที่ร่วมรายการและชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี,บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่าให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด และซิมเพิล วีซ่า คาร์ดให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่าให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด บัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ("บริษัทฯ") โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ลงบนด้านล่างใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายในร้าน โออิชิ แกรนด์/ โออิชิ บุฟเฟต์/ โออิชิ ราเมน/ ชาบูชิ/ นิกุยะ บาบีคิว บุฟเฟต์/ คาคาชิ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ *เฉพาะร้านคาคาชิ แสดงบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี พร้อมชำระเป็นเงินสดเพื่อรับสิทธิพิเศษเท่านั้น
• รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,700,000 บาท
• บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าส่งชิงโชคเข้ามาในระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 59 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 13 พ.ค. 59 ที่จับรางวัล บ.โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเจอร์ ชั้น 19-20 ถนน วิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ใบอนุญาตเลขที่ 138/2559 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน *บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซค์ www.krungsricard.com และ www.oishigroup.com ในวันที่ 31 พ.ค. 59
• พนักงานและครอบครัวของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มี
สิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
***เงื่อนไขการรับรางวัล
• รางวัลเเพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมเวลา 6 วัน 4 คืน ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี (ในเเพ็กเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบินค่าประกันภัย ค่าเชื้อเพลิงการบิน,ที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน,รถโดยสารและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว, ค่าอาหาร 8 มื้อ, เเพ็กเกจทัวร์ไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าทิปพนักงานขับรถ)
• ผู้ได้รับรางวัล จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯไม่ต้องชำระค่าทดแทนหรือค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 59 และต้องออกเดินทางพร้อมกันระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 2 ต.ค. 59 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม
• ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลหากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัล วีซ่า และบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่าที่มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุด้านล่างใบเสร็จรับเงินชิงโชค และบัตรเครดิตเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาให้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
• หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อ หรือ ไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดกรุณาติตต่อ ฝ่ายการตลาด บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 0-2627-8000 ต่อ 7022 ภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศผลผู้โชคดี (31 พ.ค. 59) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมลูค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
****เงื่อนไขเจซีบี
• สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสม 5 เท่า เฉพาะการชำระผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี เจซีบี แพลทินัม เท่านั้น
• จำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 320 คะแนน / หมายเลขบัญชี/รายการ
• การรับคะแนนสะสม 5 เท่า คือคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริม คะแนนสะสมจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
• คะแนนสะสมพิเศษจะโอนเช้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังทำรายการ

Tags :

view