สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

SUMMER SURPRISE

SUMMER SURPRISE

  กิจกรรม “Summer Surprise” บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและบริการ สมนาคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ           

 ผู้ร่วมรายการคือ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้า ภายในศูนย์การค้า “เมโทร เวสต์ทาวน์” กัลปพฤกษ์

 เมื่อชำระค่าสินค้าครบทุก 500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน รับคูปองชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน ใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการ ลาน  กิจกรรม Hive Hall ชั้น 1 ตึก C เพื่อลุ้นรับรางวัล ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนคูปอง ที่ผู้ร่วมรายการส่งมาทั้งหมด นำมาใส่ในภาชนะโปร่งใสรวมกันไว้ในภาชนะเดียวกัน มองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณจับรางวัล ทำการคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วจับคูปองเพื่อให้ผู้โชคดีรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ต่อไ-2-                         

                   เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 หมดเขตวันที่ 12 มิถุนายน 2559 กำหนดจับรางวัลวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.                 

                   จับรางวัล ณ  บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) “เมโทร เวสต์ทาวน์” กัลปพฤกษ์ ลานกิจกรรม Hive Hall ชั้น 1 ตึก C เลขที่  130 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

                

          รางวัลที่ 1       บัตรกำนัล ห้องพักโรงแรม “Sheraton Pranburi Villas” หัวหิน จำนวน 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท รวม 20,000 บาท

         รางวัลที่ 2       จี้มุกพร้อมสร้อย จาก “Charlotte's Gems” จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 15,600 บาท รวม 15,600 บาท

         รางวัลที่ 3       แว่นตากันแดด “Rayban” รุ่น Wayfarer จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท รวม 18,000 บาท

          รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 53,600 บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

Tags :

view