สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MINI Diesel Tactical Campaign

MINI Diesel Tactical Campaign

  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด  กิจกรรม “MINI Diesel Tactical Campaign”   

ผู้ร่วมรายการคือ ลูกค้าที่ตกลงทำสัญญาจองและออกรถยนต์ มินิ เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใดก็ได้

กับผู้แทนจำหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศ รับคูปองชิงรางวัลจำนวน 1 ใบต่อ 1 สัญญาการจอง โดยลูกค้าต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้ครบถ้วนชัดเจน นำใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายในโชว์รูมผู้แทนจำหน่าย เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560       

     จับรางวัลวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

แพ็กเกจทัวร์ประเทศ “เกาหลีใต้” จำนวน 5 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน

จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาท มูลค่ารวม 400,000 บาท

(ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มูลค่ารางวัลละ 32,000 บาท ค่าที่พัก โรงแรม 3 คืน มูลค่ารางวัลละ 13,500 บาท , ค่า ทดสอบรถมินิที่ สนามทดสอบรถ  MINI Driving Center, เกาหลีใต้ เข้าชมสถานที่ต่างๆ อาหาร และค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง มูลค่ารางวัลละ 34,500 บาท)

รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)Tags :

view