สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

“เทอร์มินอล 21 โคราช: โคราชลดทั้งเมือง (Korat Mega Sale)”

“เทอร์มินอล 21 โคราช: โคราชลดทั้งเมือง (Korat Mega Sale)”

                                                    “เทอร์มินอล 21 โคราช: โคราชลดทั้งเมือง (Korat Mega Sale)

ผู้ร่วมรายการคือ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ภายในศูนย์การค้า “เทอร์มินอล 21

โคราช” เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการครบทุก 500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน รับคูปองชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น G (สามารถรวมใบเสร็จทุกแผนกภายในวันเดียวกันได้)

ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลงบนคูปองชิงรางวัลให้

ครบถ้วนชัดเจน นำใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการประชาสัมพันธ์ ชั้น G เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560

รางวัลที่ 1       สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560)

                                    จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 4 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 80,000 บาท

รางวัลที่ 2     แว่นกันแดด “Ray-Ban Aviator Classic”

                                    จำนวนครั้งละ 3 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 6 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 60,000 บาท

รางวัลที่ 3     สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 สลึง (ราคาทอง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560)

                                    จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 4 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 24,000 บาท

รางวัลที่ 4     บัตรกำนัล “เทอร์มินอล 21 โคราช” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด)

                                    จำนวนครั้งละ 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 10 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 50,000 บาท

รางวัลที่ 5     ลำโพง “Remax  Soundbar  Home Theater”

                                    จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 4,590 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 2 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 9,180 บาท

 รางวัลที่ 6     บัตรกำนัล “เทอร์มินอล 21 โคราช” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด)

                                    จำนวนครั้งละ 6 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 12 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 36,000 บาท

 รางวัลที่ 7     หูฟัง “Music Bluetooth Headphones”

                                    จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆ ละ 2,590 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 4 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 10,360 บาท 

 รางวัลที่ 8     กระเป๋า Anello

                                    จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 2 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 5,000 บาท

รางวัลที่ 9     บัตรกำนัล “เทอร์มินอล 21 โคราช” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด)

                                    จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 4 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 8,000 บาท

รางวัลที่ 10  เครื่องเล่น     “Blu-ray 4K  Samsung  BC-J4500R/XT”    จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆ ละ 1,899 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 4 รางวัล

                                       มูลค่ารวม 7,596 บาท

รางวัลที่ 11   บัตรกำนัล “เทอร์มินอล 21 โคราช” (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลด)

                                    จำนวนครั้งละ 6 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รวม 2 ครั้ง รวม 12 รางวัล

                                    มูลค่ารวม 12,000 บาท


Tags :

view