สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

“dtac Combo Plus 2018”

“dtac Combo Plus 2018”

                                                         “dtac Combo Plus 2018”

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เครือข่าย dtac ระบบเติมเงินและรายเดือน ที่ซื้อบัตรชม

ภาพยนตร์ แพคเกจ “dtac Combo Plus”  ที่ Box Office โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น SFC Big C ปราจีนบุรี) รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการเพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1 มีดังนี้

  รางวัลที่ 1     แพ็กเกจทัวร์ “ปารีส-นีซ” ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 6 วัน 5 คืน

                   จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท  รวม 600,000 บาท

สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2 มีดังนี้

   รางวัลที่ 1   แพ็กเกจทัวร์ “ปารีส-นีซ” ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 6 วัน 5 คืน

                  จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท   รวม 600,000 บาท             

สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 3 มีดังนี้

   รางวัลที่ 1   แพ็กเกจทัวร์ “ปารีส-นีซ” ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 6 วัน 5 คืน

                   จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท  รวม 300,000 บาท                                

   รางวัลที่ 2    บัตรชมชมภาพยนตร์ “Movie Gift Card  First Class” ที่นั่ง เฟิสท์คลาส

                    (ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา) จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 10 ที่นั่ง

                      มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท มูลค่ารวม 160,000 บาท

  รางวัลที่ 3     บัตรชมชมภาพยนตร์ “Movie Gift Card Deluxe Seat” ที่นั่ง ปกติ

                     (ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา) จำนวน 50 รางวัล ๆ ละ 10 ที่นั่ง

                       มูลค่ารางวัลละ 2,400 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท        

                         รวมทั้งสิ้น 75 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,780,000 บาท


Tags :

view