สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

“ฉีกซอง ลุ้นทอง กับเขาช่อง 59 ปี”

“ฉีกซอง ลุ้นทอง กับเขาช่อง 59 ปี”

                 

                                                                 ฉีกซอง ลุ้นทอง กับเขาช่อง 59 ปี

ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ“เขาช่อง” ชนิดเกล็ด ,ชนิดคั่วและบด , ชนิด 3 in 1 และ ครีมเทียม ที่มีภาพกิจกรรม “ฉีกซอง ลุ้นทอง กับเขาช่อง 59 ปี” ทุกชนิดทุกขนาด สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลได้โดย เขียนรายละเอียด ชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลงบนกระดาษให้ครบถ้วนชัดเจนสามารถอ่านออกได้ ติดลงบนฉลากเปล่าผลิตภัณฑ์ที่มีภาพกิจกรรม “ฉีกซอง ลุ้นทอง กับเขาช่อง 59 ปี” ใส่ซองติดแสตมป์ส่งไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ. 10 รังสิต ปทุมธานี 12130 เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยเริ่มส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.

สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 25 มีดังนี้

รางวัลที่ 1        สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 50 สตางค์

 จำนวนครั้งละ 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวม 25 ครั้ง

 รวม 75 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

 รวม 75 รางวัล มูลค่า 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  สิ่งของรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 26 มีดังนี้

  รางวัลที่ 1        สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 20 บาท

  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 400,000 บาท

   มูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

  รางวัลที่ 2        สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 50 สตางค์

  จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

  มูลค่าทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

 รวม 4 รางวัล มูลค่า 430,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 79 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,180,000  บาท


Tags :

view